Torna

Llengua catalana EBAP

Oferta de cursos a Menorca

S'ha de tenir en compte:

— Que, com totes les activitats formatives de l'EBAP, els cursos de llengua catalana són gratuïts.

— Que l’oferta de cursos i places disponibles es pot modificar, segons la demanda i la disponibilitat pressupostària.

— Que l’EBAP, per desenvolupar millor les seves funcions, pot suprimir cursos; organitzar-ne de no programats amb anterioritat per necessitats concretes; efectuar-ne diverses edicions, i modificar, si escau, les dates o l’horari anunciats per adaptar-los millor als requeriments de la formació. De tot això, l’EBAP n’informarà puntualment.

— Que es poden suprimir els cursos que no tinguin un mínim de quinze sol·licituds (no excloses) a l’illa de Mallorca, i un mínim de deu sol·licituds (no excloses) a la resta de les illes.

 

desc_Oferta_curs_en_linia.png Cursos en línia de llengua catalana

Modalitat en línia

Codi del curs

Certificat

CA0035-27

Nivell B2

CA0038-35

Nivell C1

CA0039-39

Nivell C2

CA0040-43

Llenguatge administratiu