Torna

Llengua catalana EBAP

Oferta de cursos a Mallorca

S'ha de tenir en compte:

— Que, com totes les activitats formatives de l'EBAP, els cursos de llengua catalana són gratuïts.

— Que l’oferta de cursos i places disponibles es pot modificar, segons la demanda i la disponibilitat pressupostària.

— Que l’EBAP, per desenvolupar millor les seves funcions, pot suprimir cursos; organitzar-ne de no programats amb anterioritat per necessitats concretes; efectuar-ne diverses edicions, i modificar, si escau, les dates o l’horari anunciats per adaptar-los millor als requeriments de la formació. De tot això, l’EBAP n’informarà puntualment.

— Que es poden suprimir els cursos que no tinguin un mínim de quinze sol·licituds (no excloses) a l’illa de Mallorca, i un mínim de deu sol·licituds (no excloses) a la resta de les illes.

  desc_Ofeta_curs_presencial.png  Cursos presencials de llengua catalana

Certificat de nivell B2

Codi del curs

Dies i horari Llocs d'impartició

Calendari del curs

CA0034-21

Dilluns i dimecres,  de 16.00 a 18.00 h

EBAP - Aula 18
(pol. de Son Rossinyol, Palma)
CANCEL·LAT

 desc_Oferta_curs_semipresencial.png  Cursos semipresencials de llengua catalana

Certificat de Nivell B2

Codi del curs

Dies i horari Llocs d'impartició Calendari del curs
CA0036-22  Dimecres, de 16.00 a 18.00 h EBAP - Aula 16
(pol. de Son Rossinyol, Palma)
Arxiu Genèric

Certificat de Nivell C1

Codi del curs Dies i horari Llocs d'impartició Calendari del curs
CA0037-30

Dijous, de 16.30 a 18.30 h

EBAP - Aula 16
(pol. de Son Rossinyol, Palma)
Arxiu Genèric
CA0037-31 Dimarts, de 16.00 a 18.00 h EBAP - Aula 15
(pol. de Son Rossinyol, Palma)
Arxiu Genèric


  desc_Oferta_curs_en_linia.png  Cursos en línia de llengua catalana

Modalitat en línia

Codi del curs

Certificat
CA0035-26

Nivell B2

CA0038-34

Nivell C1

CA0039-38

Nivell C2

CA0040-42

Llenguatge administratiu