S'han publicat les llistes provisionals d'aptes i no aptes de les proves de llengua catalana de l'EBAP d'abril de 2024. Podeu consultar les llistes aquí.