Torna

Avaluació de competències professionals

Renúncia a la participació en el procés d'avaluació

Si heu treballat de manera continuada o discuntinuada durant almenys el 30% del període avaluable i us trobau en alguna de les situacions detallades a continuació en el moment de la publicació de les unitats d'avaluació en Portal de Serveis al Personal, la vostra participació en el procediment d'avaluació és voluntària:

- Baixa maternal/paternal

- Incapacitat temporal

- Comissió de serveis externa

- Llicència per assumptes propis

- Llicència especial per assumptes propis

- Excedència voluntària amb reserva de lloc de treball

- Excedència voluntària especial regulada en el Decret 5/2012

- Serveis especials

- Excedència forçosa laboral

Per exercir el vostre dret a no participar-hi, heu d'emplenar i registrar aquest formulari de renúncia.

 PDF Formulari de renúncia a participar al procés d'avaluació