Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat a la unitat administrativa Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Educació i Formació Professional Públic objetiu: Persones Públic objetiu: Empreses Públic objetiu: Administracions.

261 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Curs de formació per poder prestar funcions de mestre d'educació infantil a centres de primer cicle d'educació infantil Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI)

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció Des del 05/09/2022 Fins al 16/09/2022. Tancat

 • Altres Reclamació de devolució d'ingressos indeguts L'organ competent per materia

  Tràmit : Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts Des del 05/11/2019 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 16/08/2022 Obert Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 09/09/2022 Obert

 • Altres Execució de les garanties L'organ competent per materia

  Tràmit : Execució de les garanties Des del 05/09/2018 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 09/09/2022 Obert Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 09/09/2022 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Finançament de les reduccions horàries per als professors d'ESO, FP i Batxillerat dels centres privats concertats per al curs 2022-2023 Departament de Centres Concertats

  Tràmit : Sol·licitud de les reduccions horàries Des del 30/05/2022 Fins al 12/06/2022. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 29/06/2022 Fins al 12/07/2022. Tancat Tràmit : Resolució definitiva i interposició de recurs d'alçada Des del 05/08/2022 Fins al 05/09/2022. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Exempció de la part especifica de la prova d'accés a un cicle de grau superior de formació professional Servei de Planificació i Participació

  Tràmit : Sol·licitud d'exempció Des del 02/09/2022 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Ampliació de la dotació de personal Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023 Departament de Centres Concertats

  Tràmit : Sol·licitud Des del 20/06/2022 Fins al 01/07/2022. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 13/07/2022 Fins al 26/07/2022. Tancat Tràmit : Resolució definitiva i interposició de recurs d'alçada Des del 05/08/2022 Fins al 05/09/2022. Tancat

 • Reclamacions, Denúncies i Queixes Revocació d'actes. L'organ competent per materia

  Tràmit : Presentació d'al·legacions a la revocació d'actes Des del 06/02/2020 Obert

 • Reclamacions, Denúncies i Queixes Responsabilitat de les autoritats i personal al servei de las administracions públiques L'organ competent per materia

  Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 31/10/2019 Obert

 • Altres Dret de petició L'organ competent per materia

  Tràmit : Presentació de sol·licitud de petició Des del 28/10/2019 Obert Tràmit : Presentació de documents Des del 16/08/2022 Obert Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 16/08/2022 Obert

 • Altres Declaració de lesivitat d'actes anul·lables L'organ competent per materia

  Tràmit : Tràmit d'audiència Des del 31/10/2019 Obert