Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat a la unitat administrativa Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Educació i Formació Professional

42 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Servei Administratiu Certificat de títol no universitari Negociat de títols i legalitzacions

 • Servei Administratiu Equivalència amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i Batxiller Negociat de títols i legalitzacions

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa i de programes educatius per al curs 2022/2023 Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

  Tràmit : Sol·licitud Des del 01/05/2022 Fins al 30/05/2022. Tancat Tràmit : Reclamacions a les llistes provisionals de la Convocatòria unificada de programes Des del 13/06/2022 Fins al 20/06/2022. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears a participar en el Programa d'Auxiliars de Conversa del curs 2022-2023 Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

  Tràmit : Presentació de sol·licituds per a la convocatòria de centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears a participar en el Programa d'Auxiliars de Conversa del curs 2022-2023 Des del 04/02/2022 Fins al 17/02/2022. Tancat Tràmit : Reclamació a la resolució provisional de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 4 de maig de 2022 per la qual es publiquen les llistes provisionals Des del 05/05/2022 Fins al 09/05/2022. Tancat

 • Servei Administratiu Equivalència Certificat d'Escolaritat amb el títol de Graduat Escolar a efectes laborals Negociat de títols i legalitzacions

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per al sosteniment dels centres de la xarxa complementària, corresponents al 2022 Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI)

  Tràmit : Sol·licitud d'ajuts per al sosteniment dels centres de la xarxa complementària Des del 15/06/2022 Fins al 30/06/2022. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2020-2021 Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Sol·licitud d'ajudes de desplaçament 2020-2021 Des del 01/06/2021 Fins al 31/07/2021. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per a l'alumnat del quart curs d'ESO i del sisè curs d'educació primària per a participar a programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres durant l'estiu del 2022 Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

  Tràmit : Sol·licitud d'ajut per a participar en un dels programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres durant l'estiu del 2022 Des del 27/03/2022 Fins al 13/04/2022. Tancat Tràmit : Reclamació a la proposta de resolució provisional Des del 10/05/2022 Fins al 12/05/2022. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts econòmics per desenvolupar els PQI en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre... (curs 2022-2023) Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Sol·licitud PQI 2022-2023 Des del 03/06/2022 Fins al 23/06/2022. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria ajuts econòmics, curs 2021-22 per finançar entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu esrtimulador i rehabilitador per alumnes amb NEE Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

  Tràmit : Presentació de la sol.licitud Des del 20/05/2022 Fins al 03/06/2022. Tancat