torna

Funcions

Ordenació i gestió del sistema universitari; infraestructures universitàries; relacions amb la comunitat universitària; ensenyaments superiors no universitaris.