torna

Funcions

El servei de seguretat té com a objectiu organitzar i coordinar els esforços encaminats a millorar la disponibilitat, la confidencialitat i la integritat de la informació. Aquests objectius son aconseguits amb tres tipus d'iniciatives: iniciatives tècniques, iniciatives legals i procedimentals i auditoria informàtica.