torna

Funcions

L'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears se va crear pel Decret 73/2006, de 25 d'agost, i es regula pel Decret 3/2009, de 16 de gener.

La seva missió es impulsar la seguretat pública a les Illes Balears, vers la coordinació i la integració de les policies locals en un projecte comú, i impulsar el desplegament de l’article 33 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.