torna

Funcions

El Servei d'Atenció i Informació a la Ciutadania té encarregada la funció d'impulsar l'atenció a la ciutadania, mitjançant estratègies de millora, utilitzant eines de Gestió de Qualitat, la xarxa de registres i la d'informació administrativa. També té encomanada la funció de coordinació i ordenació dels registres i arxius administratius, inclosos els telemàtics.