torna

Funcions

Les nostres funcions són:

Ordenació i gestió del sistema universitari; infraestructures universitàries; relacions amb la comunitat universitària; foment de la recerca educativa; foment de la recerca científica i tècnica; desenvolupament i transferència del coneixement; divulgació de la recerca, el desenvolupament i la innovació; impuls del coneixement, per part de la ciutadania, de l'activitat desenvolupada per la comunitat científica en aquestes matèries.