torna

Funcions

Foment de l'activitat industrial, impuls del desenvolupament i competitivitat industrial, comercialització i disseny del teixit industrial; instal·lacions elèctriques i industrials; sectors industrials; mines; seguretat industrial i nuclear; UDIT; coordinació de la inspecció tècnica de vehicles; promoció i millora de les àrees empresarials de les Illes Balears; foment de l'associacionisme empresarial; impuls a la competitivitat en els polígons industrials a través d'estàndards de qualitat reconeguts a nivell nacional.