torna

Funcions

El Servei d’Entitats Jurídiques té encomanades les tasques de gestió dels registres d’Associacions, Fundacions i Col·legis Professionals que desenvolupen les seves activitats en el territori de les Illes Balears.

En aquesta pàgina hi trobareu informació sobre els diferents tràmits que es duen a terme en relació amb aquestes entitats (inscripcions de tràmits diversos, legislació aplicable, taxes, model de sol·licitud, model d’estatuts, etc.).