torna

Funcions

Informació sobre l’activitat governamental i administrativa i relacions amb els mitjans informatius; règim de premsa, ràdio i televisió; ràdio i televisió públiques; publicitat institucional.