torna

Detall de la notícia

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE GENER I MAIG DE 2024: INFORMACIÓ GENERAL

INFORMACIÓ GENERAL

 • S'han convocat proves de tots els certificats de coneixements generals (A2, B1, B2, C1 i C2) i del certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA) en les dues convocatòries.
 • Per inscriure’s a les proves dels certificats de coneixements generals, no s’ha d’acreditar cap nivell previ. Per inscriure’s a les proves del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, s’ha d’acreditar, com a mínim, el nivell C1 de llengua catalana.
 • Els examinands seran convocats per a cada prova (escrita i oral) en crida única. Els qui no hi compareguin seran exclosos de la prova.
 • Totes les persones que es presentin a la prova escrita seran convocades a la prova oral.
 • No es guarda la puntuació de cap àrea per a pròximes convocatòries. Si alguna persona acredita una causa de força major, podrà sol·licitar que se li guardi la nota de la prova escrita, en cas que sigui apta, per a la convocatòria següent, en la qual només serà convocada a la prova oral.
 • Per ser apte de la prova, la puntuació mínima de cada àrea és de 60 punts. Consultau l’estructura, valoració i models de les proves. També podeu consultar els criteris de correcció de l'expressió escrita en aquest enllaç.

 

CONVOCATÒRIA DE GENER DE 2024

Inscripció

El termini d’inscripció és del 7 al 20 de novembre, ambdós inclosos.

Llocs de les proves

Les proves es faran als llocs següents:

EIVISSA

IES Sa Colomina

C. de Vicent Serra Orvay, 40 (Eivissa)

FORMENTERA

IES Marc Ferrer

Av. del 8 d'Agost, 90 (Sant Francesc)

MENORCA

IES Joan Ramis i Ramis

Av. de Vives Llull, 15 (Maó)

INCA

IES Berenguer d'Anoia

Ctra. Palma-Alcúdia s/n

MANACOR

IES Manacor

Camí de ses Tapereres, 32

PALMA

IES Josep Maria Llompart

C. de Joan Capó, Pedagog, 2Calendari de la convocatòria

 • Termini d’inscripció: del 7 al 20 de novembre
 • Llistes provisionals d’admesos i d’exclosos: 11 de desembre
 • Termini per a esmenes: del 12 al 18 de desembre
 • Publicació definitiva d’admesos i d’exclosos: 3 de gener
 • Publicació de l’assignació del centre i dels torns d’entrada: 5 de gener
 • Proves:

 

Prova escrita

Prova oral

A2

20 de gener (matí)

30 de gener (capvespre)

B1

27 de gener (matí)

3 de febrer (matí)

B2

20 de gener (matí)

1 de febrer (capvespre)

C1

27 de gener (matí)

6 de febrer (capvespre)

C2

13 de gener (matí)

23 de gener (capvespre)

LA

18 de gener (capvespre)


 • Publicació dels resultats provisionals: 27 de febrer
 • Termini per sol·licitar revisió i tràmit de vista: 28 i 29 de febrer
 • Publicació dels resultats definitius: 12 d’abril

 
Taxes

 

Taxa ordinària

Bonificació del 50 %

A2, B1 i B2

17,11 €

8,56 €

C1, C2 i LA

24,29 €

12,15 €

 

CONVOCATÒRIA DE MAIG DE 2024

Inscripció

El termini d’inscripció serà del 3 al 16 d'abril, ambdós inclosos.

Llocs de les proves

Les proves es faran a les localitats següents: Ciutadella, Eivissa, Formentera, Inca, Manacor i Palma.

EIVISSA

IES Sa Colomina

C. de Vicent Serra Orvay, 40 (Eivissa)

FORMENTERA

IES Marc Ferrer

Av. del 8 d'Agost, 90 (Sant Francesc)

MENORCA

IES Josep Maria Quadrado

C. de Mallorca, 65 (Ciutadella)

INCA

IES Berenguer d'Anoia

Ctra. Palma-Alcúdia s/n

MANACOR

IES Manacor

Camí de ses Tapereres, 32

PALMA

IES Josep Maria Llompart

C. de Joan Capó, Pedagog, 2


Calendari de la convocatòria

 • Termini d’inscripció: del 3 al 16 d’abril
 • Publicació de llistes provisionals d’admesos i d’exclosos: 3 de maig
 • Termini per a esmenes: del 6 al 10 de maig
 • Publicació de llistes definitives d’admesos i d’exclosos: 21 de maig
 • Publicació de l’assignació del centre i dels torns d’entrada: 23 de maig
 • Proves:       

 

Prova escrita

Prova oral

A2

20 de gener (matí)

30 de gener (capvespre)

B1

27 de gener (matí)

3 de febrer (matí)

B2

20 de gener (matí)

1 de febrer (capvespre)

C1

27 de gener (matí)

6 de febrer (capvespre)

C2

13 de gener (matí)

23 de gener (capvespre)

LA

18 de gener (capvespre)

 

 • Publicació de resultats provisionals: 15 de juliol
 • Termini per sol·licitar revisió i tràmit de vista: 16 i 17 de juliol

 

¾     Termini d’inscripció: del 7 al 20 de novembre

¾     Llistes provisionals d’admesos i d’exclosos: 11 de desembre

¾     Termini per a esmenes: del 12 al 18 de desembre

¾     Publicació definitiva d’admesos i d’exclosos: 28 de desembre

¾     Publicació de l’assignació del centre i del torns d’entrada: 4 de gener

¾     Proves: