torna

Detall de la notícia

Guia bàsica de conversa sanitària

La Direcció General de Política Lingüística posa a disposició dels ciutadans la Guia bàsica de conversa sanitària.

La guia conté un recull de vocabulari i lèxic bàsics en llengua catalana, amb el seu equivalent en castellà, classificat en àrees temàtiques pròpies de l’àmbit de la salut i l’atenció a l’usuari. A més, algunes imatges també incloses en la publicació ajuden a conèixer i identificar el lèxic més elemental en català referit a la pràctica mèdica i a les parts del cos humà.