torna

Detall de la notícia

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE MAIG DE 2023: publicació del centre i del torn d'entrada de les proves escrites de llengua catalana de maig de 2023

Publicació del centre i del torn d’entrada de les proves escrites de llengua catalana de maig de 2023 

 

Al final d’aquesta pàgina podeu consultar els documents i la informació següent:

 • Assignació de centre i torn d’entrada de la prova escrita del nivell A2 (10 de juny)
 • Assignació de centre i torn d’entrada de la prova escrita del nivell B1 (3 de juny)
 • Assignació de centre i torn d’entrada de la prova escrita del nivell C1 (27 de maig)
 • Assignació de centre i torn d’entrada de la prova escrita del nivell C2 (10 de juny)
 • Assignació de centre i torn d’entrada de la prova escrita del certificat LA (3 de juny)
 • Adreces dels centres on es fan les proves escrites
 • Calendari de publicació del centre i torn de la prova oral

 

Com es consulten les llistes?

1. Comprovau que constau en la llista definitiva d’admesos a les proves en aquest enllaç.

2. Consultau la llista del nivell al qual us heu inscrit. Per fer-ho, teniu en compte el següent: 

 • L’assignació de centre i torn d’entrada a les proves escrites figura per municipi. Dins el quadre del municipi, en primer lloc, es detalla la relació d’examinands amb adaptació de les condicions de la prova amb el nom complet i per ordre alfabètic.
 • Seguidament, hi ha la relació de la resta d’examinands agrupats per intervals de llinatges i per ordre alfabètic.

3. Comprovau en quin interval es troba el vostre llinatge. Exemple: Si el vostre primer llinatge és Amengual, us trobareu dins l’interval d’ADROVER a GARRIDO, ja que tots els intervals estan agrupats seguint l’ordre alfabètic.

 

Centres on es fan les proves

 

EIVISSA

IES Sa Colomina

C. de Vicent Serra Orvay, 40 (Eivissa)

 

FORMENTERA

IES Marc Ferrer

Av. del 8 d’Agost, 90 (Sant Francesc)

 

INCA

IES Berenguer d’Anoia

Ctra. Palma-Alcúdia, s/n

 

MANACOR

IES Manacor

Camí de ses Tapereres, 32

 

CIUTADELLA

IES Josep Maria Quadrado

C. de Mallorca, 65, 07760 

 

PALMA

IES Josep Maria Llompart

C. de Joan Capó, Pedagog, 2

 

IMPORTANT!

 • Per poder fer la prova, heu de presentar un document d’identitat (DNI o NIE). Les persones que no es puguin identificar no podran fer la prova.
 • Respectau el torn d’entrada assignat.
 • Consultau les instruccions generals per als examinands de les proves de llengua catalana.
 • Totes les persones que s’hagin presentat a la prova escrita seran convocades a la prova oral.
 • Els examinands seran convocats per a cada prova (escrita i oral) en crida única. Els qui no hi compareguin seran exclosos de la prova.

 

Calendari de publicació de l’assignació del centre i torn de la prova oral

 

Nivell

Publicació de l’assignació de centre i torn de la prova oral

Dates de la prova oral

A2

21 de juny, a partir de les 15 h

22 i 27 de juny (horabaixa)

B1

14 juny, a partir de les 15 h

17 de juny (matí)

B2

2 de juny, a partir de les 15 h

6 i 8 de juny (horabaixa)

C1

9 de juny, a partir de les 15 h

13 i 15 de juny (horabaixa)

C2

16 de juny, a partir de les 15 h

20 de juny (horabaixa)

LAPublicació del centre i del torn d’entrada de les proves escrites de llengua catalana de maig de 2023

 

Al final d’aquesta pàgina podeu consultar els documents i la informació següent:

 

§  Assignació de centre i torn d’entrada de la prova escrita del nivell A2 (10 de juny)

§  Assignació de centre i torn d’entrada de la prova escrita del nivell B1 (3 de juny)

§  Assignació de centre i torn d’entrada de la prova escrita del nivell C1 (27 de maig)

§  Assignació de centre i torn d’entrada de la prova escrita del nivell C2 (10 de juny)

§  Assignació de centre i torn d’entrada de la prova escrita del certificat LA (3 de juny)

§  Adreces dels centres on es fan les proves escrites

§  Calendari de publicació del centre i torn de la prova oral

 

Com es consulten les llistes?

 

1. Comprovau que constau en la llista definitiva d’admesos a les proves en aquest enllaç.

2. Consultau la llista del nivell al qual us heu inscrit. Per fer-ho, teniu en compte el següent:

 

§  L’assignació de centre i torn d’entrada a les proves escrites figura per municipi. Dins el quadre del municipi, en primer lloc, es detalla la relació d’examinands amb adaptació de les condicions de la prova amb el nom complet i per ordre alfabètic.

§  Seguidament, hi ha la relació de la resta d’examinands agrupats per intervals de llinatges i per ordre alfabètic.

 

3. Comprovau en quin interval es troba el vostre llinatge. Exemple: Si el vostre primer llinatge és Amengual, us trobareu dins l’interval d’ADROVER a GARRIDO, ja que tots els intervals estan agrupats seguint l’ordre alfabètic.

 

Centres on es fan les proves

 

EIVISSA

IES Sa Colomina

C. de Vicent Serra Orvay, 40 (Eivissa)

 

FORMENTERA

IES Marc Ferrer

Av. del 8 d’Agost, 90 (Sant Francesc)

 

INCA

IES Berenguer d’Anoia

Ctra. Palma-Alcúdia, s/n

 

MANACOR

IES Manacor

Camí de ses Tapereres, 32

 

CIUTADELLA

IES Josep Maria Quadrado

C. de Mallorca, 65, 07760

 

PALMA

IES Josep Maria Llompart

C. de Joan Capó, Pedagog, 2

 

IMPORTANT!

 

§  Per poder fer la prova, heu de presentar un document d’identitat (DNI o NIE). Les persones que no es puguin identificar no podran fer la prova.

§  Respectau el torn d’entrada assignat.

§  Consultau les instruccions generals per als examinands de les proves de llengua catalana.

§  Totes les persones que s’hagin presentat a la prova escrita seran convocades a la prova oral.

§  Els examinands seran convocats per a cada prova (escrita i oral) en crida única. Els qui no hi compareguin seran exclosos de la prova.

 

Calendari de publicació de l’assignació del centre i torn de la prova oral

 

Nivell

Publicació de l’assignació de centre i torn de la prova oral

Dates de la prova oral

A2

21 de juny, a partir de les 15 h

22 i 27 de juny (horabaixa)

B1

14 juny, a partir de les 15 h

17 de juny (matí)

B2

2 de juny, a partir de les 15 h

6 i 8 de juny (horabaixa)

C1

9 de juny, a partir de les 15 h

13 i 15 de juny (horabaixa)

C2

26 de juny, a partir de les 15 h

20 de juny (horabaixa)

LA

-

-