torna

Detall de la notícia

«Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears»

Es fa públic l’informe «Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears», duit a terme pel Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) per encàrrec de la Direcció General de Política Lingüística.

Es tracta del primer estudi fet a l’arxipèlag en què s’ha combinat metodologia qualitativa i quantitativa. Presenta tres objectius generals:

1. Comprendre els processos que afavoreixen o dificulten l’ús del català i altres llengües entre joves en diferents contextos.

2. Aprofundir en el coneixement de les percepcions dels joves cap a la unitat de la llengua i la variació diatòpica i també cap a les normes d’ús com la convergència lingüística.

3. Analitzar els discursos sociolingüístics dels joves i estudiar les possibles estratègies i les accions més eficaces per a implementar polítiques lingüístiques que afavoreixin l’augment de l’ús social del català entre els joves.

A continuació trobareu l’informe complet: