vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 5498287

Presentació de la memòria de l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears

Avui, dia 12 de desembre, a les 19.30 h, tindrà lloc a la sala d'actes de l'Arxiu del Regne de Mallorca l'acte de presentació de la memòria 2020-2021 de l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears. 

El director de l'Oficina explicarà les dades bàsiques corresponents als primers tretze mesos d'actuació de l'Oficina i exposarà algunes reflexions a partir de l'experiència acumulada durant aquest període.

L’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics tramita reclamacions sobre la vulneració de drets lingüístics i recull suggeriments sobre la tutela d’aquests drets. També atén consultes sobre drets lingüístics i la normativa que els empara, i divulga informació sobre la matèria. Fa un paper de mitjancera en els casos de vulneració dels drets, a partir de la col·laboració, l’assessorament i l’oferiment de recursos. 

Els ciutadans s’hi poden adreçar al telèfon 971 17 60 97, a l’adreça electrònica oficina@dgpoling.caib.es o bé presentar una sol·licitud d'actuació davant una oficina de registre. Així mateix, l’Oficina disposa de la pàgina web oficinadretslinguistics.caib.cat.