torna

Detall de la notícia

04/05/2022. CONVOCATÒRIA DE PROVES DE GENER DE 2022: publicació de les relacions d'aptes de cada certificat

S’ha publicat la Resolució de la directora general de Política Lingüística de 28 d’abril de 2022 per la qual es publiquen les relacions d’aptes de cada certificat corresponents a la convocatòria de proves de gener de 2022 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 58, de 3 de maig).

Poden consultar la Resolució en el BOIB.

Expedició de certificats

La Direcció General de Política Lingüística expedirà d’ofici els certificats oficials, els quals, a partir del 16 de maig, s’aniran enviant per correu electrònic amb signatura digital a l’adreça electrònica que es va fer constar en la sol·licitud d’inscripció.