torna

Detall de la notícia

Imatge 5093266

Projecte de decret del Consell de Participació de les Dones de les Illes Balears

El Consell de Participació de la Dona, regulat pel Decret 49/2008, de 18 d’abril, és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i d’assessorament adscrit a l’Institut Balear de la Dona, la reglamentació del qual no regula, de manera adequada i suficient, en aquests moments, la seva composició i funcionament. D’altra banda, en l’òrgan de què es tracta, no estan representades totes les entitats que, avui en dia, treballen en favor de la igualtat i la promoció de la dona a les Illes Balears.  

En conseqüència, es tramita un nou decret que regula el Consell de Participació de les Dones de les Illes Balears.  

Es pot accedir al Projecte de decret i a la informació del procediment normatiu al Portal de Transparència fent clic en aquest enllaç

 

 

Informació pública i participació  

La Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat duu a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se el projecte de decret i participar-hi fent propostes i suggeriments.  

D’acord amb la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 18 d’octubre de 2022 s’ha obert un procés participatiu per a la presentació d’al·legacions o suggeriments fins el dia 9 de novembre de 2022 

Aquest procés possibilita la presentació d’al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears. Enllaç