torna

Detall de la notícia

Imatge 4880127

«La justícia, també en català»

Es posa en marxa la campanya «La justícia, també en català», una iniciativa que té la finalitat de promoure l’ús de la llengua catalana dins l’Administració de justícia i de fomentar el coneixement i el respecte dels drets lingüístics dels ciutadans.

Aquesta campanya és promoguda pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears, la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, el Col·legi d’Advocats, el Col·legi de Procuradors, el Col·legi de Graduats Socials, el Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de les Illes Balears, el Col·legi Notarial i l’Obra Cultural Balear.

La campanya es va presentar el dia 30 de setembre a la seu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Les actuacions que s'han duit a terme de moment en el marc d'aquesta campanya són les següents:

- Creació del web Justícia en Català (justiciaencatala.illesbalears.cat) per facilitar l’accés dels treballadors d’aquest àmbit a les eines existents per donar resposta a les necessitats en matèria de llengua catalana que poden tenir en la seva activitat professional.

- Reedició del Vocabulari de dret, editat el 2009 per la Universitat de Barcelona i la Universitat de València.

- Edició d'un cartell per informar els ciutadans que acudeixin a les dependències de l’Administració de justícia i dels col·legis oficials adherits a la campanya del dret que tenen d’emprar el català en les seves relacions amb aquesta Administració. També pretén fer present aquest dret dels ciutadans als treballadors d'aquest àmbit.

- Edició d'un díptic informatiu en què s’exposen els motius pels quals l’Administració de justícia ha de poder funcionar normalment en català. Aquest díptic s'adreça específicament als treballadors d'aquest àmbit i els informa dels recursos que tenen al seu abast al web Justícia en Català.