torna

Detall de la notícia

Imatge 4746537

Agricultura inaugura la bassa de reg d'Artà després de solucionar el subministrament elèctric

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha inaugurat aquest divendres horabaixa la bassa de reg d’Artà. Es tracta d’una infraestructura que es va acabar de construir el 2015 però que no s’havia pogut posar en funcionament fins al 2020, perquè no disposava de subministrament elèctric. A l’acte hi ha assistit el director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Fernando Fernández, el batle d’Artà, Manuel Galán, i el president de la comunitat de regants Es Racó d’Artà, Climent Obrador.

La bassa de reg d’Artà va obtenir la declaració d’interès general el 2002. La primera fase de construcció va finalitzar el 2012, i la segona, el 2015. El principal problema per posar en marxa la infraestructura ha estat el subministrament elèctric. La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, després de vuit anys de tràmits amb l’empresa subministradora d’electricitat, finalment va poder solucionar el problema a finals del 2019 i va poder posar en funcionament la bassa el 2020. Abans, la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural va adjudicar a TRAGSA unes obres de millora i manteniment de les instal·lacions per arreglar alguns elements que s’havien deteriorat per la manca d’ús. La inversió de les obres va ser de 90.000 euros, una quantitat superior al cost previst inicialment, ja que la torrentada que va afectar el Llevant de Mallorca el 2018 va provocar diversos desperfectes en la instal·lació.

Segons el director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, amb la bassa d’Artà «feim una aposta ferma pel regadiu sostenible, i l’aprofitament de les aigües regenerades és el camí per aconseguir-ho». Ha afegit, a més, que «les Balears són capdavanteres en sistemes de reg a partir d’aigües regenerades i en poc temps en serem referents a l’Estat».

La Comunitat de Regants d’Artà està formada per 147 comuners. La bassa de reg d’Artà té una capacitat de 260.000 m3 i pot proporcionar aigua per a regar 140 ha de cultiu. Aquesta bassa de regulació, de capacitat mitjana, permetria ampliar la superfície per a regar fins a 300 ha. El 50 % són parcel·les d’olivars, vinya i fruiters, i el 30 % són de farratge per al ramat. La posada en funcionament d’aquesta bassa de reg ha servit perquè es plantegin nous projectes de producció agrària de regadius centrats en els fruits secs i l’olivar. De fet, segons explica Fernando Fernández, «a la Direcció General ja hem rebut sol·licituds d’incorporació de nous regants». En aquest sentit, ha explicat que la Direcció General ja treballa «en la definició de criteris per als nous regants, ja que l’objectiu és que s’aprofitin, en primer lloc, les explotacions professionals i preferents».

Des de principis de legislatura, la Conselleria d’Agricultura ha revisat les setze basses de reg que hi ha a les Balears i ha arreglat les deficiències existents per tal de posar-les en marxa i poder fer un ús més sostenible de l’aigua arreu del territori. Fa unes setmanes s’ha signat el contracte de les obres de millora de la bassa de Peguera i, per tant, ara només està en desús la des Mercadal, a Menorca. Aquesta bassa presenta un problema aliè a la infraestructura i a la Conselleria d’Agricultura. No obstant això, atesa la importància d’aquesta bassa per als ramaders de Menorca, la previsió és que els projectes de regadius inclosos dins el Next Generation incorporin una solució tècnica per a aquesta infraestructura.