torna

Detall de la notícia

Imatge 4724751

Agricultura inverteix 100.000 euros per solucionar la manca d'aigua per al reg a les explotacions agrícoles del Pla de Sant Jordi

La Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, invertirà 100.000 euros en unes obres de millora que permetran augmentar el cabal disponible de reg agrícola a la zona del Pla de Sant Jordi, així com millorar la qualitat de l’aigua depurada que prové de l’EDAR de Palma. Es tracta d’unes intervencions consistents a bombar aigua des de l’Ullal de Son Mir fins a la bassa de reg de Son Guidet. D’aquesta manera, es reduirà el nivell freàtic de la zona d’inundació de Sant Jordi i millorarà la capa de terra cultivable. La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, ha visitat la zona on es duran a terme aquestes obres. L’ha acompanyada el director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, i el president de la Comunitat de Regants del Pla de Sant Jordi, Maties Balaguer.

Segons la consellera De la Concha, aquestes obres són «un canvi enorme per a l’agricultura de la zona». «Augmentam el caudal, milloram la qualitat de l’aigua i solucionam les inundacions de la capa freàtica», ha explicat.

Les obres, que executarà TRAGSA i s’allargaran durant quatre mesos, preveuen dues actuacions: el bombament d’aigua a l’Ullal de Son Mir, una font d’aigües subterrànies situada a pocs metres de la bassa de reg, i la canonada d’impulsió des de l’Ullal de Son Mir fins a la bassa de Son Guidet.

Les infraestructures de regadius amb aigües depurades de Sant Jordi, executades pel Ministeri d’Agricultura mitjançant l’empresa TRAGSA, fa més de trenta anys que funcionen i any rere any, sobretot els mesos d’estiu, falta aigua per regar les explotacions agràries. En aquest sentit, durant el 2020, per mor de la pandèmia de la COVID-19 i el tancament de molts hotels, es va agreujar aquest problema, ja que la poca producció d'aigües residuals es va traduir en manca d’aigua per al reg. A més, a l’Ullal de Son Mir no s’aprofita l’aigua, la qual cosa provoca moltes vegades que el nivell freàtic del pla de Sant Jordi, concretament a Casa Blanca, sigui molt elevat i perjudiqui els cultius.

Amb l’aigua emmagatzemada a la bassa de Son Guidet es reguen actualment 1.500 hectàrees de cultius, principalment cereals, farratge, fruits secs i patata. La bassa de Son Guidet té una capacitat de 360.000 metres cúbics d’aigua i la comunitat de regants del Pla de Sant Jordi és la concessionària de tota l’aigua regenerada.

Aquestes obres s’emmarquen dins el Projecte de Millora de les Infraestructures de Regadiu de les Illes Balears i forma part, a la vegada, del Pla de Regadius, declarat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació d’interès general i compta en la seva majoria amb fons europeus Next Generation.

Millora dels regadius

En el marc d’aquest Projecte, ja s’han iniciat les obres per posar en marxa la bassa de reg de Peguera, a Calvià, amb una inversió per part de la Conselleria de 239.770,94 euros; i per posar a punt i millorar la bassa de reg de Santa Eulària des Riu, a Eivissa, amb una inversió de 598.957,01 euros. També és a punt de finalitzar la primera fase de la construcció de la bassa de Porreres, amb una inversió de més de dos milions d’euros, i ja han acabat les obres de la bassa de reg d’Artà, que es va construir el 2008 i ha estat vint anys sense funcionar.