torna

Detall de la notícia

Imatge 4715590

El Consell de Govern ha autoritzat el conveni entre el ministeri i la conselleria en matèria d'estadística del sector primari

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha autoritzat el conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació en matèria d’estadística agrària, ramadera i pesquera per al 2021, en compliment del Pla d’Estadística Nacional 2021-2024.

L’objectiu és establir l’acció conjunta en matèria d’estadística agrària, ramadera i de pesca, així com la recollida d’informació en explotacions agràries, establiments, empreses industrials i mercats de productes agraris, i també la gravació i la validació d’aquests productes. Les actuacions previstes mitjançant aquest conveni són l’enquesta anual de superfícies i rendiments de cultius; els avanços mensuals i les estadístiques de superfícies i produccions agrícoles; les estadístiques sobre efectius i produccions ramaderes; l’avaluació del moviment comercial pecuari; els preus mitjans nacionals per diversos productes i també els salaris agraris; el preu anual de les terres d’ús agrari, els cànons d’arrendaments rústics i els comptes econòmics per determinar els indicadors macroeconòmics de l’activitat agrària.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació aporta un màxim de 21.656,84 €, que es dedicaran a l’execució de les operacions estadístiques acordades, mentre la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació es fa càrrec dels mitjans materials i humans per desenvolupar aquestes tasques. Les actuacions es duran a terme a través dels Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA).

L’estadística constitueix una eina fonamental per a la presa de decisions de forma eficient. La informació estadística, així com la seva recopilació i anàlisi, és imprescindible per conèixer els diferents àmbits que integren la nostra realitat territorial.