torna

Detall de la notícia

Imatge 4710202

Agricultura rebrà 24 milions d'euros del Programa de Desenvolupament Rural pel 2021 i 2022

La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació rebrà 24.239.482 euros del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) per les anualitats de 2021 i 2022. Es tracta de 22.918.819 euros del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i d’1.320.663 euros de l’Administració General de l’Estat. Així s’ha acordat a la comissió sectorial d’agricultura i desenvolupament rural, celebrada per videoconferència, i a la que ha participat la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha.  

D’altra banda, també s’han assignat 672.790,21 euros per a diferents línies d’actuació, com la lluita contra les plagues vegetals, com la xylella, la millora de les races ramaderes o el programa nacional apícola, entre d’altres. Es tracta de fons assignats a les Balears per part del ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació en el marc de les conferències sectorials. Així, les Balears reben 475.144,92 euros per a la prevenció i lluita contra les plagues, com són la xylella fastidiosa o la ceratitis capitata. És la sisena comunitat autònoma d’Espanya que més doblers rep per aquesta línia.

Pel que fa a la línia de foment de la millora ramadera de les races autòctones les Balears rebran 145.417,28 euros. Només Catalunya, Galícia i Aragó reben més que les Illes. La distribució es fa en funció del número d’associacions de criadors de races autòctones reconegudes per les comunitats autònomes per a la gestió dels llibres genealògics. En el marc del programa nacional apícola la quantitat és d’ 19.173,01 euros, que s’han assignat en funció del nombre de caseres. En la línia de control lleter, la partida és de 16.876 euros; i 16.179 euros per a l’erradicació de malalties animals. En aquesta darrera línia, cal afegir que les Balears són una comunitat declarada lliure de tuberculosi i brucel·losi.