torna

Detall de la notícia

Imatge 4539654

Mesures COVID de l'Escola a l'àmbit de les activitats formatives i capacitació

Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual s’aprova el Protocol que fixa les condicions de prevenció i higiene i les mesures de limitació de capacitat, d’organització interna, de seguretat i de protecció dels alumnes en el desenvolupament de les activitats formatives i de capacitació impartides per l’Escola

Podeu consultar la Resolució en el següent enllaç «https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/79/1091091» o en el document adjunt.