torna

Detall de la notícia

Imatge 4518760

3.875 alumnes d'ESO i batxillerat ja han participat als tallers preventius impartits pels policies tutors per fer front a la COVID-19

Durant novembre i desembre s’han impartit 184 sessions formatives als centres educatius de 26 municipis de les Illes

Durant els mesos de novembre i desembre, 3.875 alumnes d’ESO i batxillerat de les Illes Balears han participat als tallers preventius impartits pels policies tutors als centres educatius per fer front a la COVID-19.

Fins al gener, 37 agents del programa de Policia Tutor de les Illes Balears han impartit 184 tallers als centres educatius de 26 municipis, sessions que es tornen a posar en marxa aquest primer trimestre de l’any per a continuar realitzant aquesta feina preventiva entre el alumnat de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Es tracta d’una iniciativa coordinada entre la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització, la Conselleria de Salut i Consum, i la Conselleria d’Educació i Universitat amb la qual es pretén conscienciar l’alumnat d’educació secundària, batxillerat i formació professional sobre les mesures de prevenció i seguretat enfront de la COVID-19.

En aquests tallers, els policies tutors compten amb recursos didàctics específics per a la reflexió i la discussió entre l’alumnat de tots els factors sanitaris i socials que envolten la malaltia, des de la importància de complir amb les mesures higièniques i les restriccions de seguretat, fins a la gestió de les emocions, oferint-los eines d’afrontament dels riscs que presenta la COVID-19 entre el grup d’iguals (assertivitat, habilitats socials, etc.).

Per això, des de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB), ens coordinador del Programa de Policia Tutor, s’ha editat una guia específica per als agents que imparteixen els tallers, un recurs didàctic que ha estat elaborat pels professionals del Servei de Salut i que inclou la informació i les dinàmiques que es proposen als alumnes participants.

A més de la guia, els agents compten amb material audiovisual atractiu per als joves i desenvolupen dinàmiques de participació perquè, mitjançant el debat i la posada en comú d’idees, els joves siguin conscients dels riscs de la malaltia, puguin distingir la informació veraç i la informació falsa i s’impliquin activament en les mesures de prevenció de contagis.

Un 70 % dels participants valora positivament els tallers

Cal destacar així mateix, que s’ha realitzat un estudi respecte a la efectivitat d’aquestes sessions preventives mitjançant una enquesta prèvia als tallers, i una altra posterior, per tal de conèixer el grau de sensibilització de l’alumnat i el nivell de compliment de les normes per fer front a la pandèmia abans i després de la formació.

En aquest estudi, en el qual han participat 173 alumnes, es manifesta, entre altres qüestions, que el 70 % dels participants va considerar útil els tallers, enfront d’un 6 % que considera que no són útils i un 24 % que afirma que “tal vegada”.

Abans del taller, un 27,5 % dels enquestats opinava que la COVID-19 és com una grip comú. Una setmana després del taller, mantenien aquesta idea el 22,5 % (un 5 % menys).

El 32,3 % dels alumnes enquestats, abans del taller, pensava que la COVID-19 és suficientment greu per a seguir les recomanacions. Aquesta xifra augmenta un 7 % (39,2 %) una vegada finalitzat el taller.

Respecte a l’incompliment de les mesures preventives d’higiene i seguretat, abans del taller, el 25 % dels enquestats reconeixia que s’havia botat les indicacions alguna vegada. Una setmana després, aquesta dada era del 14 % (un 11 % menys).