torna

Detall de la notícia

Imatge 4436994

Programa de Cooperació – Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora (curs 2020-2021)

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i la Conselleria d’Afers Socials i Esports donen continuïtat durant el curs 2020-2021 al programa de Cooperació – Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora.

Finalitat

Facilitar als centres educatius eines per impulsar una societat més justa, afavorint un pensament crític i transformador de la societat, que doni resposta als canvis econòmics, socials, polítics i culturals del món, des d’una perspectiva local, global i interdependent.

Destinataris

Tots els centres educatius sostinguts amb fons públics adscrits a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca el curs 2020-2021 que treballin amb ONGD subvencionades per la Direcció General de Cooperació o pels Fons Insulars de Cooperació.

Reconeixement d’hores de formació.

Dates de lliurament de la documentació

  • La sol·licitud de participació i el projecte: fins al dia 30 de juny de 2020.
  • La memòria: fins al dia 30 d’abril de 2021.

 

Més informació

  • Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa – Miguel Ángel Pérez. Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es. Telèfon: 971 177 781 (extensió 62313). 
  • Servei de Cooperació de la Direcció General de Cooperació – Xisca Collado. Adreça electrònica: fcollado@dgcooper.caib.es. Telèfon: 971 177 200 (extensió 69424).

 

Novetats

03/11/2020 - Convocatòries de formació: Programa de Cooperació – Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora i Eines clau d’educació transformadora a l’aula.