torna

Detall de la notícia

Projecte de llei de consells insulars

El Consell de Govern de les Illes Balears va aprovar. el dia 20 de setembre de 2021, el projecte de llei de consells insulars, en compliment del mandat que deriva dels articles 62.63 i 68 de l?estatut d'Autonomia de 2007, com també degut als canvis que s'han produït en els darrers anys en la legislació bàsica de l'Estat dictada a l'empara de l'article 179.1.18a de la Constitució. 

La regulació general que s’impulsa està destinada a substituir la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, que fins ara constitueix el marc legislatiu autonòmic de les institucions insulars.

Es pot accedir a l'Avantprojecte i al projecte de llei, així com a la informació del procediment normatiu al Portal de transparència fent clic en quest enllaç

 

Informació pública i participació

La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat ha duit a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes podien informar-se, i incorporar-hi les seves propostes i els seus suggeriments. Aquest procés ha possibilitat la presentació d’al·legacions telemàticament mitjançant la web Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears.

 

Fase actual: Tramitació parlamentaria

Correspon al Parlament de les Illes Balears la tramitació del Projecte de llei de consells insulars i la corresponent aprovació com a Llei.