torna

Detall de la notícia

Expedició de duplicats de certificats, homologacions i equivalències de llengua catalana

Expedició de duplicats de certificats, homologacions i equivalències de llengua catalana

Si heu extraviat el certificat de coneixements de llengua catalana expedit per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears o l'homologació de reconeixement amb els estudis reglats, podeu sol·licitar-ne un duplicat.

1. Ho podeu de fer presencialment mitjançant el model de sol·licitud que trobareu al final d’aquesta pàgina.

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

— A les oficines carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 3, de Palma (sense cita prèvia, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) o a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.

— Per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

2. També ho podeu fer mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Una vegada expedit i signat electrònicament el certificat, es notifica a les persones interessades mitjançant la Carpeta Ciutadana.