torna

Detall de la notícia

Expedició de duplicats de certificats, homologacions i equivalències de llengua catalana

Expedició de duplicats de certificats, homologacions i equivalències de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística

Si heu extraviat el certificat de coneixements de llengua catalana expedit per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears o l'homologació de reconeixement amb els estudis reglats, podeu sol·licitar-ne un duplicat.

1. Ho podeu de fer presencialment mitjançant el model de sol·licitud que trobareu al final d’aquesta pàgina.

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

— A les oficines carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 3, de Palma (sense cita prèvia, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) o a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.

— Per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

2. També ho podeu fer mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Una vegada expedit i signat electrònicament el certificat, es notifica a les persones interessades mitjançant la Carpeta Ciutadana.