torna

Detall de la notícia

L'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears obre dues línies d'ajuts a la producció audiovisual amb un pressupost de 500 mil euros

La comissió de selecció de projectes estarà formada per personal de l’EPRTVIB vinculat a producció i continguts així com per membres representatius del sector audiovisual de les Illes

L'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) ha iniciat la tramitació de dues convocatòries d’ajuts a la producció de programes i obres audiovisuals per a l’any 2020.

D’una banda, l’EPRTVIB ha obert una convocatòria per finançar, en règim de coproducció, determinats formats d’obres audiovisuals, com ara pel·lícules cinematogràfiques de llargmetratge de ficció o animació, pel·lícules de curtmetratge de ficció o animació i documentals.

La selecció dels projectes es realitzarà en règim de concurrència competitiva, que garanteixi la publicitat, lliure concurrència i objectivitat en la selecció dels projectes.

Aquesta selecció de projectes valorarà les obres audiovisuals que, per la seva naturalesa i el seu format, poden tenir una distribució i exhibició que transcendeix la graella televisiva.

Es destina al projecte l’import de 200.000 € (sense IVA). Es poden presentar les propostes fins al 22 de juny.

D’altra banda, l’EPRTVIB ha obert una altra convocatòria oberta per a la producció de programes de televisió que té com a objecte la selecció de propostes per a la contractació de la producció de quatre programes de televisió, per emetre dins la franja d’hora punta.

Es tracta de seleccionar 4 propostes de programes de tipus entreteniment, que puguin tenir continuïtat i que siguin aptes per a la majoria de públic (en cap cas +18).

D’aquesta selecció, tres programes hauran de tenir un format consistent en 10 capítols i un resum, de durada aproximada de 60 minuts cada un; i un programa haurà d’estar compost de sis capítols i un resum, d’una durada aproximada de 30 minuts per capítol.

El pressupost màxim total ascendeix a 300.000 € (IVA exclòs) i la data de fi de presentació de sol·licituds és el 30 de juny de 2020.

Les bases amb els requisits per poder participar en ambdues convocatòries estan publicades al tauler d’anuncis de la web de l’EPRTVIB (https://ib3.org/tauler-danuncis).

Ambdues convocatòries comptaran amb una Comissió de Selecció formada per personal de l’EPRTVIB vinculat a producció i continguts, així com per membres representatius del sector audiovisual de les Illes. Els criteris de selecció de les obres es detallen a les bases i seran adequats als principis inspiradors de la programació de l’EPRTVIB.