torna

Detall de la notícia

Indicacions dirigides al personal de la CAIB i dels seus organismes autònoms davant símptomes o casos de positiu per coronavirus

La Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització, en coordinació amb el Servei de Prevenció de la CAIB i la Direcció General de Salut Pública, comunica a tot el personal, funcionari i laboral, de serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes autònoms, les següents indicacions:

 

1 . En cas que hagis estat diagnosticat de coronavirus (SARS-CoV-2)

- Seguir en tot moment les indicacions que hagis rebut dels serveis mèdics.

2. Si has estat en contacte amb persones diagnosticades de coronavirus (SARS-CoV-2):

- Comunicar-ho immediatament a la Secretaria General o Gerència que et correspongui, a l’efecte que es puguin prendre les mesures oportunes en coordinació amb les autoritats sanitàries.

3. Si tens símptomes que et puguin fer pensar que pots estar contagiat (tos, febre i sensació de falta d’aire):

- En cas de no haver acudit al centre de treball, quedar-se a casa, cridar al 061 i seguir les instruccions de l’autoritat sanitària.

- Informar ràpidament a l’administració de l’inici dels símptomes.

- En cas de produir-se al centre de treball la situació, s’ha de contactar amb el 061 i amb el Servei de Prevenció de la CAIB i posar-te en situació d’aïllament preventiu, evitant el contacte amb la resta del personal.

4. Si sospites que pots estar contagiat, però no presentes símptomes:

- Posa’t en contacte amb el 061. No acudeixis a cap servei mèdic.

 

IMPORTANT: Per tal de no saturar els serveis públics, no acudeixis directament a cap centre mèdic, excepte que així t’ho indiqui l’autoritat sanitària. No cridis al 061 per obtenir informació general que es pot consultar al web coronavirus.caib.es