torna

Detall de la notícia

Imatge 3812769

Retolació interna de bars i restaurants

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística, ha editat un total de set models d'adhesius senyalitzadors per als espais interiors de bars i restaurants ("Wi-Fi", "Privat", "Bany", "Masculí", "Femení", "Accessible" i "Canviador") amb la finalitat de fomentar l'ús de la llengua catalana en la retolació d'aquests establiments.

Cal destacar que, a l'hora d'elaborar-los, s'han tingut en compte criteris respectuosos amb la diversitat sexual i de gènere, tant pel que fa al text identificatiu com als pictogrames emprats.

La distribució dels adhesius es farà principalment a través de la Direcció General de Política Lingüística i de les associacions del sector de la restauració; també se n'han fet arribar unitats als consells insulars. Els interessats a disposar del material es poden adreçar a aquesta Direcció General.