torna

Detall de la notícia

Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-2022

El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-2022 va ser aprovat pel Consell de Govern el 29 de març de 2019.

El Pla té com a funció planificar la gestió del foment de la recerca, del desenvolupament tecnològic i de la innovació a la nostra comunitat autònoma i aconseguir que, de cada vegada més, el coneixement que s’hi produeix sigui en més quantitat i de més qualitat.

Una altra missió del pla és dirigir i focalitzar la producció de coneixement vers les necessitats i problemàtiques socioambientals de les Illes Balears. Com a novetat, per continuar els corrents europeus amb les estratègies sorgides del Programa Marc H2020, i el programa Horizon Europe, s’han incorporat els reptes que la societat balear necessita i, així, poder contribuir com a regió a la comunitat europea. Per aquest motiu, un dels objectius d’aquest pla és guiar les activitats de ciència, tecnologia i innovació vers els següents reptes:

 1. Salut, canvi demogràfic i benestar.
 2. Bioeconomia i economia circular: activitat agrària i pesquera productiva, sostenible i de qualitat; sostenibilitat dels recursos naturals.
 3. Energia sostenible, eficient i neta.
 4. Transport intel·ligent, sostenible i integrat.
 5. Accions per al canvi global: eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres.
 6. Societat canviant, innovadora i segura.
 7. Economia, societat i cultura digital.

Per l’elaboració del pla, s’ha partit dels següents estudis i documents:

 • L’economia del coneixement a Balears. Quantificació del pes de l’economia del coneixement balear i estudi de l’activitat innovadora del seu teixit empresarial. Febrer 2017. Consultores de Políticas Comunitarias.
 • Informe econòmic: Part I. Un diagnòstic econòmic i grau de resiliència de l’actual model de creixement de les Illes Balears; Part II. Transformació productiva del terciari balear a partir de la revolució tecnològica impulsada per l’economia del coneixement. Ferran Navinés i Marta Bonnail.
 • L’Estratègia Regional d’Innovació per a l’Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3). Govern de les Illes Balears.
 • Estudio bibliométrico y de patentes en relación a la actividad de I+D+i de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (2011-2017). Pons IP.
 • Anàlisi del sistema Ciència, Tecnologia i Innovació a partir de les enquestes de l’INE sobre R+D i Innovació. Govern de les Illes Balears.
 • Seguiment de les actuacions del Pla CTIE 2013-2017. Govern de les Illes Balears.