torna

Detall de la notícia

Imatge 3705978

Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça docent en el Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic (CentMat)

Finalitat: la convocatòria té per objecte adjudicar, en comissió de serveis, una plaça docent en el Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic (CentMat), mitjançant un concurs públic de mèrits.

Persones destinatàries: funcionàries o funcionaris del cos de professors de secundària de l’especialitat de matemàtiques amb destinació definitiva en centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Termini d'inscripció: fins el 15 d'abril de 2019 s'ha de registrar la sol·licitud (annex 2), el projecte i la documentació justificativa que correspongui presentar.

L’annex 2 (sol·licitud) i el projecte també s’han de lliurar per correu electrònic a sie@dgice.caib.es.

Més informació: Servei d'Innovació Educativa 971 17 77 81 o sie@dgice.caib.es

Novetats

3/06/2019: es publica la proposta definitiva de la persona aspirant amb indicació de la plaça adjudicada

27/05/2019: es publica la proposta provisional de la persona aspirant amb indicació de la plaça adjudicada

24/05/2019: es publica la puntuació definitiva de la segona fase de la persona aspirant

14/05/2019: es publica la puntuació provisional de la segona fase de la persona aspirant

6/05/2019: es publica la llista definitiva d'admesos i exclosos amb les puntuacions definitives de la 1a fase

30/04/2019: es publiquen la llista de membres de la Comissió, la llista provisional d'admesos i exclosos i el full de valoracions de l'entrevista. Les persones interessades poden presentar reclamació contra la llista provisional d'admesos i exclosos fins el 4 de maig.