torna

Detall de la notícia

Imatge 3497496

Reserves externes

Si voleu contactar amb nosaltres per utilitzar les aules, llegiu el document adjunt amb el protocol de reserva d'aules.

Per Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 26 de gener de 2021 s'ha aprovat el Protocol que fixa les condicions de prevenció i higiene, i les mesures de limitació de capacitat, d’organització interna, seguretat i de protecció dels alumnes en el desenvolupament de les activitats formatives i de capacitació impartides per l’Escola.

Podeu consultar la Resolució en el següent enllaç «http://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11331/644331/resolucio-de-la-presidenta-de-l-escola-balear-d-ad»