torna

Detall de la notícia

Texte consolidat de la Llei 4/2013, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears,

Aquest document l'hem fet a l'ISPIB per facilitar-vos la consulta de la Llei.

A efectes legals, i per assegurar-vos que no hi ha errades, heu de consultar els textes de les lleis publicats en el BOIB:  Llei 4/2013 (BOIB núm. 106, de 30 de juliol de 2017) i Llei 11/2017 (BOIB núm. 157, de 23 de desembre de 2017).