torna

Detall de la notícia

Consell Social de la Llengua Catalana

El Consell Social de la Llengua Catalana és un òrgan d’assessorament i consulta en matèria lingüística adscrit a la conselleria competent en aquesta matèria. L’integren persones i entitats representatives de les Illes Balears, les quals són convidades a participar de forma activa en la planificació de les accions promogudes pel Govern de les Illes Balears per incorporar o reincorporar la llengua catalana als usos socials que li pertoquen com a llengua oficial pròpia de les Illes Balears.

A continuació trobareu tots els documents relacionats amb aquest òrgan:

1. Organització

- Decret de creació del Consell Social de la Llengua Catalana
- Decret de modificació del Decret de creació del Consell Social de la Llengua Catalana
- Reglament del Consell Social de la Llengua Catalana
- Resolució de nomenament dels membres del Ple 
Resolució de nomenament dels membres de la Comissió Permanent

2. Documents de referència

- Pla General de Normalització Lingüística
- Anàlisi del marc normatiu en matèria lingüística a les Illes Balears
Anàlisi de la situació lingüística del sector sanitari de les Illes Balears
- Informe i propostes de polítiques lingüístiques de cohesió social
- Estratègies de promoció de l'ús del català entre la població jove en àmbits no formals
- Treballar les actituds lingüístiques per reforçar la presència social de la llengua catalana a les Illes Balears
- Aproximació al sector audiovisual de les Illes Balears. Actuacions prioritàries per garantir els drets lingüístics dels ciutadans
- Treballar les actituds lingüístiques per reforçar la presència social de la llengua catalana a les Illes Balears (II)
- Revisió dels documents aprovats pel Consell Social de la Llengua Catalana

3. Pla d'Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021

- Pla d'Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021
- Memòria d'execució 2016-2017 del Pla d'Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021
Memòria d'execució 2018 del Pla d'Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021
- Memòria d'execució 2019 del Pla d'Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021
Memòria d'execució 2020 del Pla d'Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021

4. Altres

Declaració institucional del Ple del Consell Social de la Llengua Catalana aprovada en la sessió plenària del 10 de gener de 2022

Documents