torna

Detall de la notícia

Imatge 2748623

Banda Ampla Ultrarràpida (NGA) a les Illes Balears. Convocatòria d'ajuts (28 de juliol)

Suggerències i al·legacions a zonesblanques@dgtic.caib.es

En la normativa d'ajudes de l'Estat es defineixen com a zones blanques NGA aquelles que no disposen de cobertura de xarxes de banda ampla de nova generació ni compten amb previsions per a la seva dotació per algun operador en el termini de tres anys, sobre la base de plans d'inversió creïbles. Per aquest motiu, es fa pública la identificació que es considera per part d'aquesta Comunitat Autònoma amb la finalitat de concretar el millor possible les localitats que encara es consideren "zones blanques NGA", amb la finalitat del seu estudi com a possibles candidates per a gaudir d’una subvenció FEDER aportada per la Unió Europea, dins el Pla de l’Agenda Digital per a Europa 2014 – 2020.

PORTES OBERTES.

PREPARACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA FEDER PER AL DESPLEGAMENT DE LA BANDA AMPLA ULTRARRÀPIDA A LES ZONES BLANQUES DE LES ILLES BALEARS.

El proper dia 29 de septembre, divendres, a les 10h00  a la seu de la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, ubicat al C/Montenegro, 5 a Palma, el servei de telecomunicacions depenent de la direcció general de desenvolupament tecnològic explicarà la propera tramitació d'una convocatòria de subvencions finançat amb fons Feder per al desplegament de la banda ampla ultrarràpida a les distintes zones blanques de les Illes Balears. S'explicaran les passes que s'estan duent a terme,  el calendari previst per aquesta convocatòria (publicació, presentació d'ofertes, valoració, adjudicació, execució, presentació de memòria i justificacions, validació, inspecció i pagaments) i algunes característiques previstes.
Hi haurà torn de preguntes.
Tots els operadors d'accés estan convidats a aquesta jornada.

NOVA CONVOCATORIA DE PORTES OBERTES.

PREPARACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA FEDER PER AL DESPLEGAMENT DE LA BANDA AMPLA ULTRARRÀPIDA A LES ZONES BLANQUES DE LES ILLES BALEARS.

El proper dimarts, dia 5 de juny, a les 10h00 a la seu de la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, ubicat al C/Montenegro, 5 a Palma, el servei de telecomunicacions depenent de la direcció general de desenvolupament tecnològic explicarà la propera tramitació d'una convocatòria de subvencions finançat amb fons Feder per al desplegament de la banda ampla ultrarràpida a les distintes zones blanques de les Illes Balears. S'explicaran les passes que s'estan duent a terme, el nou calendari previst per aquesta convocatòria (publicació, presentació d'ofertes, valoració, adjudicació, execució, presentació de memòria i justificacions, validació, inspecció i pagaments) i algunes característiques previstes.
Hi haurà torn de preguntes.
Tots els operadors d'accés estan convidats a aquesta jornada.

 

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA.

Resolució de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme d’11 de juliol de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a la realització de projectes en l'àmbit del programa d'extensió de banda ampla de nova generació a les Illes Balears amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el marc del Programa Operatiu 2014-2020
Publicada al BOIB nº93 de dia 28 de juliol de 2018

 

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

La comissió Avaluadora, en data 24 de setembre de 2018, ha valorat els projectes presentats i ha informat favorablement la concessió de la subvenció dels projectes que figuren en el document LLISTAT D'ADJUDICATARIS PER MUNICIPI I ESP