Filtre de continguts mitjançant etiquetes

Amb el sistema d'etiquetes basat en PICS (Platform for Internet Content Selection), qualsevol pot crear continguts classificats o etiquetats. Seria equivalent a posar els "rombes" (etiquetes) de les pel·lícules (continguts) i a més poder dir al televisor (navegador) si volem veure o no les pel·lícules amb rombes. Aquest sistema permet tenir tants sistemes d'etiquetes com vulguem per a les diferents comunitats, col·lectius, etc., però té poca utilitat si ningú classifica la informació que es publica a Internet.

RSACi Recreational Software Advisory Council. És una organització sense ànim lucratiu que té definides unes etiquetes basades en l'estàndard PICS. Defineix quatre criteris de classificació i quatre subnivells en cada un: 1. Violència 2. Sexe 3. Nudisme 4. Llenguatge. Hi ha aproximadament 35.000 webs classificades amb aquest sistema.

Navegadors que suportenl'estàndard PICS:

Internet Explorer de Microsoft
Netscape

Microsoft Internet Explorer us ajuda a controlar els tipus de contingut als quals el vostre equip pot tenir accés en Internet, a través de l'assesor de continguts. Després d'activar-lo, únicament es mostrarà el contingut restringit que compleixi els criteris. Es poden ajustar els valors perquè mostrin el contingut que es consideri apropiat per a cada una de les àrees següents: violència, sexe, nudisme i llenguatge.

Per aprofitar al màxim les característiques de l'assesor de continguts, s'ha de tenir en compte el següent:

És important recordar (o anotar) la contrassenya del supervisor de l'assesor de continguts. Amb ella es pot:


Per permetre que altres persones vegin contingut restringit qualque vegada

  1. En el menú Eines, faci clic en Opcions d'internet.
  2. En la fitxa Contingut, faci clic en Configuració.
  3. Escrigui la contrassenya del supervisor del seu equip.
  4. En la fitxa General, activi la casella de verificació de la contrassenya del supervisor per permetre l'accés a continguts restringits.