Notícies: CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=185&lang=ca&tipo=rss_2.0 Notícies d'actualitat ca Thu, 17 Jun 2021 07:19:03 GMT Govern de les Illes Balears 2021-06-17T07:19:03Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Les Balears reforcen la línia de feina amb el secretari d'Estat per a la UE i estableixen lligams amb les illes Åland (Finlàndia) per avançar cap a un major reconeixement de la insularitat en el marc de la UE http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4750181&lang=ca&coduo=185 Wed, 16 Jun 2021 15:10:49 GMT 4750181 2021-06-16T15:10:49Z Preguntes freqüents Contracte marc de Tresoreria 2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4749411&lang=ca&coduo=185 <p>Entrada en vigor: 1 de juliol de 2021</p> Wed, 16 Jun 2021 06:37:18 GMT 4749411 2021-06-16T06:37:18Z La consellera Rosario Sánchez inicia la primera jornada de visita a les illes Åland (Finlàndia) amb el secretari d'Estat per a la UE dins la línia de feina conjunta cap a una estratègia europea per a les illes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4749243&lang=ca&coduo=185 Tue, 15 Jun 2021 16:18:49 GMT 4749243 2021-06-15T16:18:49Z Contracte marc de Tresoreria 2021 (novetat - adjudicació definitiva) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4624445&lang=ca&coduo=185 Tue, 15 Jun 2021 09:47:16 GMT 4624445 2021-06-15T09:47:16Z La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors es reuneix amb el cos consular argentí a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4748387&lang=ca&coduo=185 Mon, 14 Jun 2021 19:09:22 GMT 4748387 2021-06-14T19:09:22Z Prop de 1.500 sol·licituds presentades per empreses i autònoms de totes les illes durant les primeres hores del termini obert per a optar a la línia d'ajuts de 855,7 milions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4748366&lang=ca&coduo=185 Mon, 14 Jun 2021 17:59:32 GMT 4748366 2021-06-14T17:59:32Z Prescripció de dipòsits presumptament abandonats durant més de vint anys http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4406785&lang=ca&coduo=185 <p>Declaraci&#243; de prescripci&#243; del dip&#242;sits en met&#224;l&#183;lic presumptament abandonats durant m&#233;s de vint anys</p> <p>El procediment de declaraci&#243; de la prescripci&#243; dels dip&#242;sits amb m&#233;s de vint anys, est&#224; regulat en l&#8217;article 22 del Decret 13/2019, de 7 de mar&#231;, pel qual es regula el r&#232;gim jur&#237;dic de les garanties i dels dip&#242;sits custodiats per la Dipositaria de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears.</p> Thu, 10 Jun 2021 12:49:34 GMT 4406785 2021-06-10T12:49:34Z El Govern habilita un punt d'informació sobre les mesures estatals de reestructuració de deute en préstecs amb aval públic, com els crèdits ICO i ISBA http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4743561&lang=ca&coduo=185 Wed, 09 Jun 2021 14:12:46 GMT 4743561 2021-06-09T14:12:46Z L'adaptació al canvi climàtic centra la reunió de la Comissió ENVE del Comitè Europeu de les Regions (CdR) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4743075&lang=ca&coduo=185 Wed, 09 Jun 2021 07:47:04 GMT 4743075 2021-06-09T07:47:04Z El director general de Relacions Exteriors es reuneix amb la cònsol honorària de Dinamarca continuant amb la ronda de contactes amb el cos consular http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4736309&lang=ca&coduo=185 Mon, 07 Jun 2021 08:23:07 GMT 4736309 2021-06-07T08:23:07Z Resolució d'incidències amb una entitat financera per cobrament de comissions indegudes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4723882&lang=ca&coduo=185 <p>Nou formulari per a la comunicaci&#243; d'incid&#232;ncies amb una entitat financera adjudicat&#224;ria del Contracte marc de Tresoreria per cobrament de comissions indegudes.</p> Mon, 07 Jun 2021 08:12:51 GMT 4723882 2021-06-07T08:12:51Z Instrucció 01/2021 relativa als comptes bancaris dels ens del sector públic i dels centres amb autonomia de gestió econòmica (NOVETAT) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4649722&lang=ca&coduo=185 <p>El 12 d'abril de 2021 es comen&#231;ar&#224; a aplicar la Instrucci&#243; 01/2021 relativa a l&#8217;obertura i la cancel&#183;laci&#243; de comptes bancaris de titularitat dels ens del sector p&#250;blic instrumental auton&#242;mic i dels centres amb autonomia de gesti&#243; econ&#242;mica i a la designaci&#243; i a la substituci&#243; de persones autoritzades per utilitzar-los.</p> <p>Una de les principals novetats de la Instrucci&#243; &#233;s que s'estableix, amb car&#224;cter general, que la forma de disposici&#243; de fons ha de ser mancomunada.</p> <p>Les entitats incloses en l&#8217;&#224;mbit d&#8217;aplicaci&#243; d&#8217;aquesta Instrucci&#243; que tenguin establerta la firma solid&#224;ria com a forma de disposici&#243; material de fons disposen fins a 31 de desembre de 2021 per acordar i establir la firma mancomunada, llevat dels casos que una norma de rang legal o reglamentari estableixi una altra forma de disposici&#243; material dels fons o que l&#8217;ens obtingui abans d&#8217;aquesta data, i pr&#232;via justificaci&#243; raonada i suficient, autoritzaci&#243; de la Direcci&#243; General del Tresor, Pol&#237;tica Financera i Patrimoni per mantenir la firma solid&#224;ria.</p> <p>En el casos que una llei o un reglament estableixi la firma solid&#224;ria, la Direcci&#243; General del Tresor, Pol&#237;tica Financera i Patrimoni recomana a aquests ens que tramitin una modificaci&#243; normativa del r&#232;gim de solidaritat als efectes que la disposici&#243; material de fons es faci amb firma mancomunada.</p> <p>Aix&#237; mateix, les entitats que no tenguin designades persones per poder realitzar pagaments per supl&#232;ncia en el cas de vacant, abs&#232;ncia, malaltia o qualsevol altre impediment per actuar de les persones autoritzades principals, hauran d&#8217;efectuar aquesta designaci&#243; i sol&#183;licitar la corresponent autoritzaci&#243; de la Direcci&#243; General del Tresor, Pol&#237;tica Financera i Patrimoni abans de 31 de desembre de 2021.</p> Fri, 04 Jun 2021 12:06:21 GMT 4649722 2021-06-04T12:06:21Z Pla de Tresoreria dels ens del sector públic instrumental http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4733430&lang=ca&coduo=185 <p>El pla de tresoreria &#233;s l'eina per mitj&#224; de la qual els ens del sector p&#250;blic instrumental elaboren les previsions de cobraments i pagaments de l'exercici i comuniquen les necessitats de tresoreria a la Direcci&#243; General del Tresor, Pol&#237;tica Financera i Patrimoni. Segons les necessitats resultants del pla de tresoreria, aquesta Direcci&#243; General far&#224; el pagament de les transfer&#232;ncies als ens, sempre d'acord amb les disponibilitats de tresoreria de la Comunitat Aut&#242;noma, i respectar&#224; els criteris per ordenar els pagaments que estableix la Llei de finances segons el pla de disposici&#243; de fons vigent.</p> Fri, 04 Jun 2021 11:21:09 GMT 4733430 2021-06-04T11:21:09Z CIBERFRAU (ajuda en ciberseguretat - Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4687713&lang=ca&coduo=185 Fri, 04 Jun 2021 08:21:31 GMT 4687713 2021-06-04T08:21:31Z L'ATIB inaugura oficina a Sóller i assumeix la gestió i recaptació dels tributs municipals mitjançant convenis amb l'Ajuntament http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4731805&lang=ca&coduo=185 Thu, 03 Jun 2021 16:44:04 GMT 4731805 2021-06-03T16:44:04Z L'ATIB reprèn el servei Renda Àgil per a ajudar a fer la declaració de l'IRPF i obre el termini per demanar cita prèvia http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4713272&lang=ca&coduo=185 Tue, 01 Jun 2021 09:18:58 GMT 4713272 2021-06-01T09:18:58Z El Consell de Govern autoritza la convocatòria d'ajuts de l'Estat de 855 millions per a empreses i autònoms http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4713404&lang=ca&coduo=185 Tue, 01 Jun 2021 09:16:58 GMT 4713404 2021-06-01T09:16:58Z El Govern amplia la línia de crèdits ISBA 2021 fins a 100 milions d'euros de finançament a l'abast de pimes i autònoms http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4713261&lang=ca&coduo=185 Tue, 01 Jun 2021 09:16:07 GMT 4713261 2021-06-01T09:16:07Z El director general de Relacions Exteriors es reuneix amb la cònsol honorària de Suècia continuant amb la ronda de contactes amb el cos consular http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4713642&lang=ca&coduo=185 Thu, 27 May 2021 07:28:03 GMT 4713642 2021-05-27T07:28:03Z Autoritzat un nou acord marc per a la contractació centralitzada del servei de neteja de la CAIB i ens públics http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4713233&lang=ca&coduo=185 Wed, 26 May 2021 11:26:31 GMT 4713233 2021-05-26T11:26:31Z La gestió de la recuperació post COVID19 centra la Comissió NAT del Comitè Europeu de les regions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4712186&lang=ca&coduo=185 Tue, 25 May 2021 08:17:54 GMT 4712186 2021-05-25T08:17:54Z Les línies de finançament del Govern i ISBA han ajudat a més de 2.500 pimes i autònoms amb avals per a crèdits des de l'inici de la pandèmia i s'ha ajornat la devolució de préstecs a més de 1.000 empreses a totes les illes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4708757&lang=ca&coduo=185 Thu, 20 May 2021 09:36:10 GMT 4708757 2021-05-20T09:36:10Z La Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors continua reforçant la col·laboració amb el Col·legi de Mediadors d'Assegurances de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4707906&lang=ca&coduo=185 Wed, 19 May 2021 14:17:43 GMT 4707906 2021-05-19T14:17:43Z La consellera Rosario Sánchez defensa la necessitat d'afrontar els desequilibris de la insularitat, la població flotant i l'augment de població al nou Pla de recuperació enfront del repte demogràfic http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4705717&lang=ca&coduo=185 Wed, 19 May 2021 14:15:42 GMT 4705717 2021-05-19T14:15:42Z La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors es reuneix amb la cònsol dels Estats Units a Palma continuant amb la ronda de contactes amb el cos consular http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4705696&lang=ca&coduo=185 Fri, 14 May 2021 15:10:04 GMT 4705696 2021-05-14T15:10:04Z Memòries de la Junta Superior d'Hisenda http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1891829&lang=ca&coduo=185 <p>Publicada la darrera mem&#242;ria de la Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears</p> Fri, 14 May 2021 12:40:52 GMT 1891829 2021-05-14T12:40:52Z La Conferència sobre el futur d'Europa centra bona part del debat a la sessió plenària de maig del Comitè Europeu de les Regions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4704583&lang=ca&coduo=185 Thu, 13 May 2021 11:54:37 GMT 4704583 2021-05-13T11:54:37Z La consellera Rosario Sánchez exposa els avanços en la gestió econòmica financera de les Balears durant unes jornades a Mèrida sobre el futur digital de la Hisenda pública amb participació de diversos governs autonòmics http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4702747&lang=ca&coduo=185 Tue, 11 May 2021 15:12:08 GMT 4702747 2021-05-11T15:12:08Z La consellera es reuneix amb cònsol honorari de la República Txeca a Palma continuant amb la ronda de contactes de Relacions Exteriors amb el cos consular http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4701535&lang=ca&coduo=185 Mon, 10 May 2021 16:43:36 GMT 4701535 2021-05-10T16:43:36Z Una trentena d'ajuntaments se sumen al manifest amb motiu del Dia d'Europa i al foment de la participació a la Conferència sobre el futur d'Europa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4699126&lang=ca&coduo=185 Mon, 10 May 2021 16:39:19 GMT 4699126 2021-05-10T16:39:19Z El Consell de Govern aprova una declaració institucional amb motiu del Dia d'Europa i apel·la a una estratègia europea per a les illes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4686849&lang=ca&coduo=185 Mon, 03 May 2021 15:59:24 GMT 4686849 2021-05-03T15:59:24Z La presidenta del Govern i la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors es reuneixen amb el cònsol general de Colòmbia per a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4668598&lang=ca&coduo=185 Tue, 27 Apr 2021 17:48:29 GMT 4668598 2021-04-27T17:48:29Z El Govern amplía el procés de refinançament de préstecs, amb el qual enguany ja s'ha aconseguit un estalvi de 26 milions d'euros http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4667639&lang=ca&coduo=185 Mon, 26 Apr 2021 11:10:11 GMT 4667639 2021-04-26T11:10:11Z L'actual Consorci Centre Balears Europa incorpora una nova gerent en el marc de la seva reestructuració i modernització http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4667629&lang=ca&coduo=185 Mon, 26 Apr 2021 11:08:00 GMT 4667629 2021-04-26T11:08:00Z Trobada amb la cònsol d'Alemanya durant les reunions de Relacions Exteriors amb el cos consular a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4665661&lang=ca&coduo=185 Thu, 22 Apr 2021 15:23:08 GMT 4665661 2021-04-22T15:23:08Z El director general de Relacions Exteriors es reuneix amb el cònsol general de l'Equador per les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4664702&lang=ca&coduo=185 Thu, 22 Apr 2021 07:09:00 GMT 4664702 2021-04-22T07:09:00Z La presidenta del Govern i la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors es reuneixen amb el cònsol general de Suïssa a Barcelona http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4653168&lang=ca&coduo=185 Tue, 13 Apr 2021 15:00:56 GMT 4653168 2021-04-13T15:00:56Z La consellera Rosario Sánchez es reuneix amb el cònsol honorari de Malta continuant amb les trobades amb el cos consular http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4648607&lang=ca&coduo=185 Thu, 08 Apr 2021 14:45:46 GMT 4648607 2021-04-08T14:45:46Z Trobada amb el cònsol d'Itàlia durant la ronda de contactes de la consellera amb el cos consular a les Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4624563&lang=ca&coduo=185 Wed, 31 Mar 2021 16:22:55 GMT 4624563 2021-03-31T16:22:55Z L'impacte econòmic de la pandèmia eleva el nivell de deute públic de les Balears fins el 29,9% del PIB, el seu índex anual més alt http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4624400&lang=ca&coduo=185 Wed, 31 Mar 2021 12:49:23 GMT 4624400 2021-03-31T12:49:23Z La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, es reuneix amb el cònsol de Romania continuant amb la ronda de contactes amb el cos consular http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4623651&lang=ca&coduo=185 Tue, 30 Mar 2021 15:45:39 GMT 4623651 2021-03-30T15:45:39Z Les Balears tanquen 2020 amb un resultat positiu del 0,2% del PIB en termes de comptabilitat nacional http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4622126&lang=ca&coduo=185 Mon, 29 Mar 2021 15:21:37 GMT 4622126 2021-03-29T15:21:37Z Els Debats sobre el Pacte Verd centren la Comissió ENVE del Comitè Europeu de Regions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4622085&lang=ca&coduo=185 Mon, 29 Mar 2021 13:12:10 GMT 4622085 2021-03-29T13:12:10Z La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, es reuneix amb el cònsol de França a Palma en la ronda de contactes amb el cos consular http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4619633&lang=ca&coduo=185 Fri, 26 Mar 2021 12:25:04 GMT 4619633 2021-03-26T12:25:04Z La protecció del consumidor front la nova realitat centren la Comissió NAT del Comitè Europeu de les Regions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4617399&lang=ca&coduo=185 Tue, 23 Mar 2021 12:51:03 GMT 4617399 2021-03-23T12:51:03Z El Consell de Govern aprova la contractació centralitzada de material d'oficina amb tres lots diferenciats per illes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4616772&lang=ca&coduo=185 Mon, 22 Mar 2021 15:56:46 GMT 4616772 2021-03-22T15:56:46Z El Govern completa l'adaptació de la liquidació de l'impost sobre estades turístiques a la caiguda de l'activitat de 2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4616752&lang=ca&coduo=185 Mon, 22 Mar 2021 15:36:07 GMT 4616752 2021-03-22T15:36:07Z Les Illes Balears tanquen 2020 amb la major inversió de recursos públics per fer front als efectes de la pandèmia i un nou màxim de despesa social, un 9% més alta http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4616739&lang=ca&coduo=185 Mon, 22 Mar 2021 15:29:10 GMT 4616739 2021-03-22T15:29:10Z La consellera Rosario Sánchez inicia la ronda de contactes amb tot el cos consular de les Illes Balears amb una reunió amb la seva degana i cònsol general del Marroc http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4616730&lang=ca&coduo=185 Mon, 22 Mar 2021 15:26:05 GMT 4616730 2021-03-22T15:26:05Z Els canvis socials i demogràfics provocats per la Covid19 marquen la sessió plenària del Comitè Europeu de les Regions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4616017&lang=ca&coduo=185 Mon, 22 Mar 2021 07:24:31 GMT 4616017 2021-03-22T07:24:31Z