Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

11/06/2019

Reial decret 562/2017, de 2 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l'obtenció dels títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller, d'acord amb el que es disposa en el Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l'ampliació del calendari d'implantació de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa

Normativa estatal/condicions titulació i calendari implantació