Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

16/10/2018

Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.112, de 2010) (veure versió consolidada)

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ