Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

31/03/2020

Decret 64/2019 de 2 d’agost, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que substitueix el Decret 37/2008 (BOIB núm 107 02/08/2019)

DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I CENTRES