Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

09/10/2018

Decret 61/2007, de 18 de maig, de regulació del Registre Únic de Fundacions de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'organització de l'exercici del protectorat (BOIB núm. 77, de 2007)

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ