Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

18/02/2020

Decret 14/2018, d’1 de juny, pel qual es crea el Servei de Prevenció de Riscs Laborals propi per al personal docent que presta serveis en els centres docents públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Direcció General de Personal Docent