Portal Transparència

Ens on la CAIB participa

Administració > Organització > Ens del sector públic > Ens on la CAIB participa

Data actualització: 04/07/2022

La Comunitat Autònoma participa en altres ens, encara que, per l’aplicació de les regles previstes a la normativa, no en té una posició dominant i per tant, no es poden considerar ens del sector públic instrumental autonòmic. A continuació trobareu, per conselleria, el llistat d’ens en què la CAIB participa però que no es considera sector públic instrumental:

 

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
 • Aquesta conselleria no té adscrit cap ens d'aquestes característiques

 

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat
 • Aquesta conselleria no té adscrit cap ens d'aquestes característiques

 

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors
 • Aquesta conselleria no té adscrit cap ens d'aquestes característiques

 

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

 

Conselleria d'Afers Socials i Esports
 • Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella

 • Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes Balears (APROP) (extingit en virtut de l’Acord del Consell de Govern de 27 de juny de 2022 pel qual es dona per assabentat de l’extinció d’APROP integrant-se en la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència) (BOIB)

 •    Consorci de Gestió Sociosanitària d'Eivissa (en extinció)
 • Consorci Trofeu SAR Princesa Sofía – MAPFRE (en extinció)

 • Fundación Juegos Mundiales Universiada – Palma de Mallorca 1999 (en extinció)

 

Conselleria d'Educació i Formació Professional
 • Aquesta conselleria no té adscrit cap ens d'aquestes característiques

 

Conselleria de Salut i Consum
 • Aquesta conselleria no té adscrit cap ens d'aquestes característiques

 

 

Conselleria de Medi Ambient i Territori

 

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
 • Aquesta conselleria no té adscrit cap ens d'aquestes característiques

 

Conselleria de Mobilitat i Habitatge