Torna

Xarxa d'emancipació

Persones joves, de 18 a 25 anys, residents a la Comunitat Auònoma de les Illes Balears, que han estat objecte d'una mesura de protecció o d'una mesura de justícia juvenil i que han d'assolir un procés d'autonomia personal i es trobin en situació de vulnerabilitat i sense suport familiar.